Menu


Forside
Personale
HVOR BOR VI - her bor vi
INFORMATION / VENTETID
FERIE og LUKKE dage
E-Ydelser
AFBESTILLING AF TID PÅ SMS
Links
Priser: Der udfærdiges IKKE private selvbetalte attester
Spørgeskemaer
Foredrag og slideshows
Værktøj til behandling
GRUPPER
Psykoterapi og medicin
Pårørende INFOrmationer
Om dine rettigheder og pligter
Akkreditering og Seneste tilsyn
Datasikkerhed og Privatlivspolitik
ANDRE INFOrmationer
MIN LÆGE APP
HVEM KAN JEG RINGE TIL

Behandlingen i denne klinik er medicin og/eller psykoedukation og/eller træning af færdigheder (hjemmeopgaver, hvor man øver sig i forskelligt for at få bedre funktionsniveau).

Her er en ultrakort oversigt:

PSYKOTERAPI: (YDES FOR TIDEN IKKE)

Kognitiv terapi er en behandlingsform, hvor man dels ser på, hvorledes vi opfatter ting, hvilke automatiske tanker og reaktioner, der popper op, når vi kommer i situationer, vi ikke bryder os om (eller opstår spontant, når vi ikke afledes). Først når man får "omprogrammeret" sine negative tanker eller katastrofetanker bliver det lettere at tage de udfordringer, som man ellers er gået i en stor bue udenom.

Adfærdstræning ligger i forlængelse af kognitiv terapi, hvor man gradvist genoptræner de færdigheder man har tabt (for eksempel ikke kan komme ud blandt mange mennesker på én gang eller for eksempel at man bruger utroligt meget krudt på at tænke sig frem til en løsning, som man alligevel ikke kan tænke sig ud af).

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) ligger i forlængelse af ovenstående, hvor man mere fokuserer på de værdier man gerne vil kendes for, de egenskaber man gerne vil fremelske fordi det er dem, man identificerer sig med (selvom man måske ikke klarer dette lige nu). For at kunne komme udenom og tåle det ubehag som negative tanker eller angst giver i forskellige situationer er det vigtigt at holde sig det for øje, hvad man hellere vil styre i retning af.       Man må finde motivationen til at tage udfordringerne og ændre på sin tilværelse dér, hvor man føler sig mest "i sync" med sine værdier og bedst vil kunne se sig selv i øjnene fremover.

PSYKOEDUKATION:

Psykoedukation er "uddannelse i egen tilstand eller sygdom" og indebærer at man bliver klogere på mekanismen, der påvirker ens tanker og adfærd i hverdagen.

I forbindelse med ADHD, ANGST og OCD kan hvis der er ressourcer til det gennemføres psykoedukation individuelt eller i gruppe med anvendelse af ovenstående teknikker.

 

MEDICIN:

Der findes utroligt mange former for medicin, som kan bedre en psykisk eller psykologisk lidelse. Her er en meget kort oversigt:

ADHD-medicin

ADHD er en tilstand hvor signalstoffet Dopamin er for lavt i den forreste del af hjernen. Alle typer ADHD medicin virker ind ved direkte eller indirekte at sætte dopaminen i vejret. ADHD medicin virker derfor på sin vis modsat SGA og FGA (Antipsykotisk medicin) - se nedenstående. Dopamin styrer i frontallapperne bl.a. opmærksomhed, koncentrerethed og hæmmer impulsiviteten. Alle præparater kan give nedsat appetit og blodtryksforhøjelse og i større doser kan de give hjerterytmeforstyrrelse.

Atomoxetin / Strattera  (Klik for flere oplysninger) virker indirekte ved at regulere meget smalspektret de noradreanlinreceptorer ("Noradrenalin virkende dørklokker"), der justerer dopaminproduktionen i forreste del af hjernen.

Methylphenidat / Ritalin / Medikinet / Motiron / Concerta (Klik for flere oplysninger) opløses hurtigere eller langsommere afhængigt af mærket og har derfor kortere (ned til 3 timers) eller længere (op til 12 timers) virkningsvarighed.

Amfetamin / Dexamphetamin / Lis-dexamphetamin / Elvanse  (Klik for flere oplysninger) virker både som genoptagehæmmer (se under SSRI for forklaring) og tvinger nervecellen til at skrue op for produktionen af Dopamin. Det har større risiko for at udløse psykose, men har også ofte en større effektivitet for ADHD'ere, hvis der er brug for det.

ANTIDEPRESSIVAE mod depression og angst

SSRI  Selektive serotonin genoptagehæmmere er relativt milde præparater som samtidigt anvendes mod angsttilstande og OCD. Unge mennesker (under 25 år) skal kontrolleres tæt ved opstart af disse præparater idet bivirkningerne for nogen kan være så ubehagelige at det kan udløse selvmordstanker, hvorfor der skal være meget "kort snor" under opstart. Præparaterne virker ved at sætte sig som "en prop i serotoninstøvsugerne i hjernen" og derved forhindre at humørsignalstoffet Serotonin forsvinder, dvs. i sidste ende fremme mængden af Serotonin i hjernen. SSRI anvendes desuden mod angst og OCD. Effekt på depression sætter ofte hurtigere ind end effekten på angst og OCD, som kan være adskillige uger om at vise en begyndende effekt.

Citalopram, Es-citalopram / Cipralex (Klik for flere oplysninger)

Fluoxetin (Klik for flere oplysninger)

Sertralin (Klik for flere oplysninger)

 

Dual Actio / SNRI og NaSSA præparater virker på samme vis ved at fremme virkningen af både humør-signalstofferne Serotonin og Noradrenalin. Begge signalstoffer virker mod angst, depression og OCD. Som SSRI er de mange uger om at have deres maximale effekt.

Duloxetin (Klik for flere oplysninger)

Mirtazapin  (Klik for flere oplysninger) har en tendens for nogen til at give voldsomt vægttab.

Venlafaxin (Klik for flere oplysninger)

 

TCA Tricykliske antidepressivae er nogen af de mest effektive præparater men giver tendens til bl.a. hjerte-rytme-forstyrrelse, svimmelhed og tør mund og skal derfor følges tæt. Kun Clomipramin er særligt effektivt mod angst også.

Clomipramin / Anafranil (Klik for flere oplysninger)

Nortriptylin / Noritren (Klik for flere oplysninger)

 

Andre  Nedenstående præprarater virker også ind på de signalstoffer i hjernen, der regulerer humøret. De er relativt nye præparater.

Brintellix  (Klik for flere oplysninger)

Valdoxan  (Klik for flere oplysninger)

Buspiron  (Klik for flere oplysninger) er absolut bedre til angst end til depression, men virker også ind på serotonin og dopamin systemerne.

 

Stemningsstabiliserende medicin

Stemningsstabiliserende medicin evner at forhindre humøret (og evt. aggressioner) i at svinge for voldsomt ud af kurs. Virkningsmekanismen er ikke fuldt klarlagt for medicintyperne, hvoraf Litium er den ældste og nok fortsat mest effektive stemningsstabiliserende medicin. Alle SGA (se længere nede på siden), de fleste typer medicin mod epilepsi og litium er vist som effektive mod maniodepressive udsving og impulsivitet.

SGA: Se nedenstående

Antiepilepsi medicin er lidt forskellig i effekt overfor mani, depression, raserinfald m.m. Mest anvendt er følgende:

Carbamazepin / Tegretol  (Klik for flere oplysninger) virker bedre mod mani og irritabilitet/raserianfald end mod depression. Det kan være noget sløvende.

Lamotrigin / Lamictal  (Klik for flere oplysninger) virker bedre mod depression end mod mani og relativt godt mod hurtige humørudsving som ved emotionel ustabil personlighed. Det er måske ikke det mest effektive, men har relativt få bivirkninger.

Valproat / Delepsine / Deprakine (Klik for flere oplysninger) har ligeledes ofte få bivirkninger.

Topiramat / Topimax (Klik for flere oplysninger) virker dårligt mod depression men især godt mod humørsvingninger ved emotionel ustabil personlighed og giver oftere vægttab end vægtøgning.

Litium / Litharex  (Klik for flere oplysninger) er egentligt et salt og virkningsmekanismen er relativt u-udforsket. Den er lidt hård ved nyrerne i længden og stofskiftet kan ændre sig, hvorfor man følger begge dele med blodprøver så længe behandlingen står på, for at kunne stoppe behandlingen hvis der sker en påvirkning af nyretal eller stofskiftet.

SGA og FGA Antipsykotika

Antipsykotisk medicin virker ind på bl.a. dopaminsystemet som er ude af regulation ved psykoser (og sværere depressioner m.m.) Antipsykotisk medicin kan i sin enkelthed skrue ned for (unødvendig) tankemylder og hjælpe én til at tænke mere klart og logisk.De ældre præparater (FGA, First Generation Antipsychotics) anvendes i mindre grad i dag pga. (hos nogen) bivirkninger med muskelstivhed og rysten, som man derfor ofte er nødt til at behandle med "bivirkningsmedicin" - dvs. medicin imod rysten og muskelstivhed. De er dog ofte nogen af de mere effektive præparater, fortsat.  De nyere præparater (SGA, Second Generation Antipsychotics) har desuden en stemningsstabiliserende effekt, hvor de virker forebyggende på mani, depression, aggression, og for stor stemningsmæssig uligevægt.  Både SGA (eks. Seroquel/Quetiapin) og FGA (Truxal/Chlorprotixen) bruges desuden i små doser som beroligende medicin eller søvnstabiliserende medicin.

Aripiprazol / Abilify (SGA)  (Klik for flere oplysninger) med relativt få bivirkninger og en speciel "skånsom" virkning på tænkningsevnen, men ikke altid effektivt nok.

Chlorprothixen / Trual (FGA)  (Klik for flere oplysninger) bruges især til beroligende medicin (og mod hash-abstinenser).

Clozapin / Leponex (SGA)  (Klik for flere oplysninger) er nok det mest effektive antipsykotiske medicin vi har, men det kræver ugentlige blodprøvekontroller i begyndelsen og senere månedige kontroller.

Quetiapin / Seroquel (SGA)  (Klik for flere oplysninger) meget god stemningsstabiliserende både mod depression og mani.

Olanzapin / Zyprexa (SGA)  (Klik for flere oplysninger) meget søvnstabiliserende og meget antipsykotisk, men kan være sløvende og kan give vægtøgning.

Risperidon / Risperdal (SGA)  (Klik for flere oplysninger) et af de mest gennem-testede typer medicin mod psykose.

Zuclopenthixol / Cisordinol (FGA)  (Klik for flere oplysninger) bruges ofte mod psykose eller mani, hvis andet ikke kan anvendes.

 

ANTIKOLINERGE midler ("BIVIRKNINGSMEDICIN")

Midler mod bivirkninger til dopaminvirkende præparater har forskellige virknings- og bivirkningsprofiler. Det er ofte det sidste man benytter sig af når man vælger præparat.

Kemadrin  (Klik for flere oplysninger) er især godt til at nedsætte spytproduktionen som er et problem for nogen, der får Leponex

Akineton  (Klik for flere oplysninger) bruges mod rysten og muskelstivhed ved FGA og sommetider ved SGA

Lysantin  (Klik for flere oplysninger) bruges som ovenstående (FGA/SGA)

Ercoril  (Klik for flere oplysninger) er egentligt registreret til irritabel tyktarm m.m. men som sideeffekt sætter det svedtendensen ned som kan være en bivirkning til SGA, TCA og duloxetin.

Benzodiazepiner og sovetabletter.

Stesolid, Valium, Librium, Rohypnol, Tafil, Nitrazepam m.m er ældre præparater som stort set ikke bruges mere pga. deres meget store risiko for at være vanedannende. Kun de meget lette præparater som indslumringssovepiller og Oxazepam i små doser er tilladt hvis man vil bevare et kørekort. Melatonin udmærker sig ved at være hjernens eget søvnhormon eller døgn-rytme-styringshormon.

Oxazepam / Oxabenz / Oxapax/ Alopam / (Klik for flere oplysninger) er et relativt mildt benzodiazepin. Ved mere end 2 tabletter dgl. kan man ikke bevare kørekort.

Zopiclon / Imovane og Zolpidem / Stilnoct (Klik for flere oplysninger) er præparater, der virker lidt i retning af Benzodiazepiner men er knap så vanedannende. For alle sovetabletter gælder at der skal være en særdeles god grund for at fortsætte dem ud over 14 dage på grund af tilfænning.

Melatonin / alm. eller som Circadin (Klik for flere oplysninger) udmærker sig ved at være hjernens egen søvnhormon. Den er bedst til døgnrytmeforskydning og har relativt lille sløvende effekt.

 

 

  Speciallægerne Tomas Toft og Kristofer Friman I/S| Klosterstræde 2B 3.th.| 5700 Svendborg | Tlf. 62 22 21 12