Menu


Forside
Personale
HVOR BOR VI - her bor vi
INFORMATION / VENTETID
FERIE og LUKKE dage
E-Ydelser
AFBESTILLING AF TID PÅ SMS
Links
Priser: Der udfærdiges IKKE private selvbetalte attester
Spørgeskemaer
Foredrag og slideshows
Værktøj til behandling
GRUPPER
Psykoterapi og medicin
Pårørende INFOrmationer
Om dine rettigheder og pligter
Akkreditering og Seneste tilsyn
Datasikkerhed og Privatlivspolitik
ANDRE INFOrmationer
MIN LÆGE APP
HVEM KAN JEG RINGE TIL

Lidt om, hvordan vi arbejder her i klinikken: 

Din læge har sendt en henvisning. Der kan enten være tale om en henvisning til: 

 • En vurdering (1 samtale, "§66"), for at den praktiserende læge kan fortsætte behandlingen selv.
  • Gælder IKKE længere udredninger såsom ADHD og AUTISME.
 • Et behandlingsforløb eller en kompliceret udredning af op til 10 gange for en psykiatrisk lidelse.

Vi indkalder så hurtigt, vi kan hvis henvisningen er sendt direkte til os.

Det er lettest at du ringer ind og beder os finde henvisningen frem fra henvisningsformidlingen eller vores elektroniske postkasse.

Sekretæren kan efter lægens visitering, aftale en tid med dig eller (ved ventetid) omtrent sige hvornår du kan få en tid. Du kommer på venteliste og vil blive indkaldt via sms ca. 1 måned inden du får en tid.

- Der er ventetid/-liste til Kristofer Friman - ventetid er nu ca. 75 uger.

- Tomas Toft har lukket for tilgang grundet generationsskifte.

Ventetider fremgår af informationssiden for sundhedsvæsenetwww.sundhed.dk og på Region Syddanmarks hjemmeside.

Ventetid for andre psykiatere i Region Syddanmark kan ligeledes findes på https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/

Et forløb kan bestå af flere elementer: 

 • Udredning af sygdommen, hvis den ikke allerede er udredt tilstrækkeligt 
 • Opstart eller genopstart af behandling med medicin, som din egen læge anser for at være for kompliceret til at det kan håndteres i almen praksis. 
 • Længerevarende medicinjusteringsforløb ved mere langvarige tilstande, hvor der skal være mulighed for hurtig justering ved eventuelle forværringer.
 • Samtale-terapi, hvor formålet er at ændre på tilstanden ved hjælp af terapiformer, der er egnet til den pågældende tilstand. Vi benytter os dels af Kognitiv Terapi og dels af Acceptance and Commitment Therapy. 
 • Der vil med tiden være mulighed for nogle mere intensive gruppeterapiforløb, hvor der er rig lejlighed til at lære af hinandens måder at tackle de problemer på, som den pågældende tilstand plager en med. 

Efter de første par samtaler aftaler vi, hvordan vi tilrettelægger behandlingen og med hvilke intervaller der skal være samtaler, kontroller med spørgeskemaer og blodprøver m.m.

Vi vil ca. for hver 5. samtale tage et overblik og sende en besked til din egen læge om, hvor vi er nået til. 

Tiden der sættes af til samtalerne er som regel 45 minutter til hver af de første 2 samtaler og derefter ca 12-15 minutter hvis der er tale om medicinkontroller eller korte kontrolbesøg og 30 minutter ved samtaleterapi. 

 

Hvilke ting tager vi ikke i behandling?

 • Kriseterapi og traumebearbejdning behandles af praktiserende psykologer. 
 • PTSD hos traumatiserede flygtninge behandles i CETT / RCT i Vejle og Odense. 
 • Eftersamtaler efter selvmordsforsøg behandles i den lokale Klinik for Selvmordsforebyggelse. 
 • Patienter med et betydende misbrug behandles i Center for Misbrug, Alkoholbehandlingen eller evt. i et samarbejde mellem disse og vores klinik. 
 • Tilstande, der er så kompliceret at de kræver hjemmebesøg eller tværfaglig behandling, hurtige skift af tider eller kræver specialiseret behandling henvises til sygehusenes ambulatorier. 
 • Vi har ikke mulighed for at lave second opinions. Disse henvises til sygehuspsykiatrien
 • Vi laver ikke speciallægeerklæringer på patienter, som ikke i forvejen er i vores behandling. 

 

Afslutning:

Efter endt forløb vil din egen læge fortsætte behandlingen. Din læge vil få et lille resumé af forløbet og evt. også en plan B, hvis det ikke går så let efter afslutningen. 

  Speciallægerne Tomas Toft og Kristofer Friman I/S| Klosterstræde 2B 3.th.| 5700 Svendborg | Tlf. 62 22 21 12