Menu


Forside
Personale
HVOR BOR VI - her bor vi
INFORMATION / VENTETID
FERIE og LUKKE dage
E-Ydelser
AFBESTILLING AF TID PÅ SMS
Links
Priser: Der udfærdiges IKKE private selvbetalte attester
Spørgeskemaer
Foredrag og slideshows
Værktøj til behandling
GRUPPER
Psykoterapi og medicin
Pårørende INFOrmationer
Om dine rettigheder og pligter
Akkreditering og Seneste tilsyn
Datasikkerhed og Privatlivspolitik
ANDRE INFOrmationer
MIN LÆGE APP
HVEM KAN JEG RINGE TIL

Som speciallægepraksis er vi underlagt sundhedsstyrelsens regler om lægepraksis, kvalitet, kvalitetssikring og undersøgelser af patienttilfredshed.

Vi er meget obs på at have et godt samarbejde med din egen læge, hvorfor din læge løbende bliver orienteret om behandlingen her fra. Du kan dog frabede dig at din læge orienteres i særlige tilfælde. Du skal i så fald gøre opmærksom på, at du ikke vil have egen læge informeret.

Skulle du have noget at klage over (lige fra klinikkens modtagelse af din henvisning til behandlingen i klinikken og til speciallægens afslutning af dit forløb) er vi underlagt samme regler som andre lægeklinikker. Vi kan være dig behjælpelig med at klage eller du kan få hjælp af Region Syddanmarks Patientvejleder på telefon 76631490

"Utilsigtede Hændelser" er hændelser, der kunne have været undgået og har påført patienten ulempe eller fare for helbred. Disse rapporteres altid til databasen for utilsigtede hændelser (som hovedregel af speciallægen, men kan lige så vel indrapporteres af patienten selv) på http://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Dine pliger er først og fremmest at melde ind, hvis du er forhindret i at komme til aftalte tid så snart det er muligt. Du kan evt. sende besked via hjemmesiden som e-konsultation. Vi har så meget pres på her i klinikken at vi meget gerne vil kunne nå at bruge en evt. afmelding til en anden patient. Det kræver jo at vi ved besked lidt tid i forvejen.

Du vil i visse tilfælde få "lektier for" - enten i form af skemaer, du skal udfylde eller i form af eksperimenter i hverdagen i forbindelse med samtalerne. Det er vigtigt at du får lavet disse opgaver eller i det mindste får registreret, hvorfor det ikke lykkes at lave dem.

  Speciallægerne Tomas Toft og Kristofer Friman I/S| Klosterstræde 2B 3.th.| 5700 Svendborg | Tlf. 62 22 21 12